Hej, voznik avtomobila

Pripravili smo nekaj osnovnih korakov, ki vam bodo pomagali, da bo vaša vožnja, skupaj z drugimi udeleženci v prometu (kolesarji), še bolj varna. Če odgovore že poznate, toliko bolje. Ampak saj veste: previdnost v prometu ni nikoli odveč. Srečno na poti!

Kolikšno bočno razdaljo je potrebno imeti pri prehitevanju kolesarjev?

Ali v križišču pred zavijanjem v desno najprej preverimo dogajanje v vzvratnem ogledalo in šele nato zavijemo?

Kdaj lahko z avtom prehitimo skupino kolesarjev?

Ali lahko potem ko z avtom prehitimo kolesarja, nenadoma zaviramo in zavijemo levo ali desno?

Kaj vas kot voznika avtomobila v prometu najbolj moti?
npr. odnos drugih udeležencev v prometu, neprevidna vožnja kolesarjev, vzporedna vožnja kolesarjev …

Kaj menijo ostali ...

Kolesarji se včasih vedejo kot pešci, drugič kot kolesarji, zato, da bi čimhitreje prečkali križišče in tako ogrožajo celoten promet. ⚠️

Kolesarji prepogosto mislijo, da imajo v prometu vedno prednost, kar ne drži.

Kolesarji premalo uporabljajo luči, kresničke ali druga odsevna sredstva. 🔦

Copyright © 2020 Continental

Napačen odgovor

Ups! Ne bo držalo. Poizkusi ponovno.

Tako je!

Ob prehitevanju kolesarjev moramo upoštevati ustrezno bočno razdaljo (1,5 m). To je pomembno tudi zaradi bočnega sunka, ki deluje na kolesarja ob prehitevanju vozil, še posebej tovornih. Manjša, ko je bočna razdalja, večji je sunek.

Pravilno!

Pred zavijanjem desno moramo poleg vzvratnega ogledala pogledati tudi v stransko ogledalo in preveriti mrtvi kot, da se prepričamo, da v bližini ni kolesarja, ki bi mu lahko s tem odvzeli prednost.

Res je!

Ob prehitevanju skupine kolesarjev moramo biti prepričani, da je na voljo dovolj prostora, da bomo prehiteli celotno skupino. Sicer lahko pride do vrivanja vozila v kolono kolesarjev, kar ni varno.

Drži!

Ko prehitimo kolesarje, ne smemo pred njimi zavirati (z namenom zavijanja levo ali desno). Če nas čaka odcep, kolesarjev ne prehitimo, temveč počakamo, da se odpeljejo naprej in šele nato zavijemo levo ali desno.

Hvala za odgovore!

Preusmerjam …