Puščamo sled

Stalno označene in urejene tekaške poti v naravi – skrb za trajnost in lokalno okolje.