Pravno obvestilo

Uporaba spletnih strani, odgovornost za izdelke

Informacije na teh spletnih straneh niso zavezujoče in se uporabljajo izključno v informativne namene. So le informativne narave in ne predstavljajo ponudb, kot so opredeljene v ustreznih zakonskih predpisih. Podrobnejše informacije in pogodbene pogoje lahko dobite pri ustreznem pooblaščenem trgovcu. Pogodba, ki se nanaša na predstavljeno blago, ne more nastati na podlagi informacij s spletne strani.

Informacije na teh spletnih straneh ter izdelke in storitve, ki so opisani na njih, lahko družba Continental Adria pnevmatike d. o. o. kadarkoli spremeni ali posodobi brez predhodnega obvestila. Če ni izrecno navedeno drugje, spletne strani družbe Continental Adria pnevmatike d. o. o. ne vsebujejo nobenih zagotovil ali informacij o značilnostih, ki bi povzročile odgovornost družbe Continental Adria pnevmatike d. o. o., bodisi izrecno bodisi implicitno, vključno v zvezi s trenutno veljavnostjo, točnostjo, popolnostjo in kakovostjo zadevnih informacij.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi s svojimi spletnimi stranmi. Izključena je odgovornost za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo/škodo, zahtevke za odškodnino in/ali posledično škodo kakršnekoli vrste in ne glede na pravno podlago, ki je nastala zaradi vašega dostopa do ali uporabe spletnih strani, zlasti okužba vašega računalnika z virusi.

Obstoj in izpolnjevanje obveznosti ter odgovornost družbe Continental Adria pnevmatike d. o. o. za proizvode in storitve Continental urejajo izključno pogodbeni sporazumi sklenjeni v zvezi z njimi, v povezavi s trenutno različico standardnih določil in pogojev družbe Continental Adria pnevmatike d. o. o., ki se uporabljajo v vsakem primeru.

Obvestilo o zunanjih povezavah

Naša ponudba vsebuje povezave na zunanja spletišča tretjih oseb z vsebinami, na katere ne moremo vplivati. Zaradi tega za te vsebine tudi ne moremo sprejemati odgovornosti. Za vsebine spletišč, do katerih vodijo povezave, so vselej odgovorni njihovi ponudniki ali upravljavci. Ob ustvarjenju povezave do spletišč so bile slednje pregledane glede morebitnih pravnih kršitev, vendar pa stalen nadzor vsebin povezanih strani ni razumen brez konkretne navedbe pravne kršitve. Povezave, ki bi kršile kateri koli zakon, bodo nemudoma odstranjene.

Razpoložljivost izdelkov po vsem svetu

Ta spletna stran lahko vsebuje informacije o izdelkih Continental, ki še niso na voljo v vaši državi. Prisotnost takšnih informacij na tej spletni strani ne pomeni, da družba Continental Adria pnevmatike d. o. o. namerava objaviti, da bo izdelek na voljo po vsem svetu. Za več informacij o prihodnjih načrtih glede izdelkov, ki pri vas še niso na voljo, povprašajte svojega trgovca ali zastopnika Continental.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Blagovne znamke in logotipi (»blagovne znamke«), ki se nahajajo na teh spletnih straneh, so last družbe Continental Adria pnevmatike d. o. o. ali njenih podružnic. Nobene izmed informacij na teh spletnih straneh ne smemo razlagati kot podeljevanje licenc ali dovoljenje za uporabo blagovnih znamk. Za to je potrebna izrecna pisna odobritev družbe Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Nepooblaščena uporaba teh blagovnih znamk je strogo prepovedana. Družba Continental Adria pnevmatike d. o. o. bo v vsakem primeru po vsem svetu uveljavljala svoje pravice intelektualne lastnine v skladu z veljavnimi zakoni.

Copyright © 2018 Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, grafike, animacije, videoposnetke, glasbo, zvoke in druge materiale na teh spletnih straneh veljajo avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine družbe Continental Adria pnevmatike d. o. o. in njenih hčerinskih družb. Continental Adria pnevmatike d. o. o. je lastnik avtorskih pravic za izbiro, usklajevanje in razporeditev materialov na tej spletni strani. Teh materialov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo. Prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali prenesti na druge spletne strani.