Splošni pogoji prodajne kampanje / nagradne igre
“S Continentalom na zadnjo etapo dirke po Franciji”

 

1. člen (Splošne določbe)
(1) Predmetni splošni pogoji določajo pogoje za sodelovanje v prodajni kampanji/nagradni igri „S CONTINENTALOM NA ZADNJO ETAPO DIRKE PO FRANCIJI” (v nadaljevanju: akcija). Kampanja bo izvedena s strani organizatorja na teritoriju Republike Slovenije.

(2) Organizator prodajne kampanje je SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o., Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Organizator), za potrebe družbe Continental Adria pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju Družba).

2. člen (Trajanje prodajne kampanje)
(1) Prodajna kampanja (akcija) se bo odvijala med 8. 4. in 18. 5. 2024 (do vključno 23:59 ure).

(2) Namen akcije, ki jo za Družbo prireja Organizator, je promocija blagovne znamke Continental skozi skupek promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključujoč pošiljanje e-poštnega sporočila in drugih obvestil o aktualnih dogodkih Družbe (kot so informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih proizvodih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah), ter občasna izvedba splošne nepersonalizirane (anonimizirane) analize in statistične obdelave pridobljenih podatkov zaradi izboljšanja storitev organizatorja ter spletnih strani.

(3) Trajanje akcije (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh splošnih pogojih, je informativne narave in se na podlagi odločitve organizatorjev lahko spremeni. Morebitni spremenjeni termini bodo javno objavljeni na spletni strani gripworld.si.

3. člen (Pogoji sodelovanja)
(1) Udeleženci akcije so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v akciji v času njenega trajanja. V akciji ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju akcije in Družbi ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven-zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi kampanje.

(2) Vsak udeleženec lahko sodeluje v akciji le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v akciji udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi Pravili.

(3) Šteje se, da z oddajo prijavnega obrazca na spletni strani gripworld.si zainteresirani sodelujoči soglaša s predmetnimi splošnimi pogoji.

4. člen (Način sodelovanja)
(1) V akciji lahko sodeluje vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let in ki v času trajanja akcije pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov:

(2) Z nakupom: Na izbranih prodajnih mestih kupi:
– komplet (set štirih) pnevmatik Continental – velja ob nakupu letnih ali celoletnih pnevmatik za vse vrste osebnih, športno-terenskih (SUV) ali lahkih dostavnih vozil (kombijev)
in/ali
– par (dveh) kolesarskih pnevmatik (za cestno, gravel ali MTB kolo),

shrani račun in ta račun pošlje/naloži na naslednji način: Prijava preko obrazca na spletni strani www.gripworld.si/continental-tdf-2024/

Potrebno je vpisati osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov), naložiti račun, ki potrjuje nakup ter je navedena blagovna znamka Continental (podprti formati: JPG, PNG, PDF, največja velikost datoteke 9 MB) ter se strinjati s pravili in pogoji kampanje oz. nagradne igre.

(3) S fotografijo: Sodelujete lahko tudi v primeru, da pnevmatik niste kupili. V tem primeru vas prosimo, da pokažete pripadnost blagovni znamki Continental na način, da naložite kreativno fotografijo vašega jeklenega konjička ali kolesa, ki je obut v pnevmatike Continental ter izpolnite podatke.

Vsak kupec lahko sodeluje v akciji z neomejenim številom prijav, vendar vsakič z drugačnim računom/fotografijo. V primeru, da bo za več različnih prijav uporabljen enak račun, se bo v izboru upoštevala samo ena prijava, to je prva prijava. Vsa polja morajo biti izpolnjena za uspešno oddajo podatkov. Po vseh oddanih podatkih bo vsak kupec prejel potrditveno elektronsko sporočilo o uspešni oddaji podatkov. V primeru nejasnosti in potrebe po dodatnih informacijah se lahko potrošnik vsak delovni dan od 10. do 14. ure obrne na e-mail naslov kontaktnega centra Organizatorja: info@gripworld.si.

5. člen (Nagradni sklad)
Med sodelujočimi, ki bodo zadostili pravilom in pogojem nagradne igre, bomo izžrebali nagrajence, ki prejmejo nagrade:

1 x glavna nagrada: obisk in ekskluzivna VIP izkušnja na zadnji etapi Dirke po Franciji na Azurni obali za dve (2) osebi (izžreban bo en nagrajenec, ki s seboj pelje poljubno osebo)
10 x Continental torba
10 x Continental paket (bidon, kapa, t-shirt)
10x Continental majica

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo posredoval nagrajenec. Organizator si pridržuje pravico do ne podeli nagrad iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da sodelujoči v nagradni aktivnosti kršijo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni aktivnosti. Plačilo akontacije dohodnine za glavno nagrado bo kril organizator, izžrebanec za glavno nagrado mora poleg ostalih podatkov organizatorju posredovati še davčno številko. Ostale nagrade ne presegajo vrednosti 42 EUR, zato plačilo akontacije dohodnine ni potrebno.

6. člen (Upravičenost do nagrade)
Vsi sodelujoči, ki bodo pravilno izpolnili obrazec prek spletne strani www.gripworld.si/continental-tdf-2024/ in naložili račun, kjer bo razviden nakup štirih avtomobilskih pnevmatik in/ali nakup dveh kolesarskih pnevmatik znamke Continental, v časovnem obdobju med 1. 11. 2023 in 18. 5. 2024, bodo sodelovali v žrebu, ki bo opravljen na sedežu organizatorja, dne 21. 5. 2024. Žreb ni javen.

Vsi nagrajenci bodo o nagradi obveščeni prek elektronskega naslova (e-mail), ki so ga navedli ob prijavi in bodo tudi objavljeni na spletni strani.

7. člen (Zaveza organizatorja glede nevključitve v SMS klub)
Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

8. člen (Izključitev odgovornosti organizatorja)
Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso izpolnjevale pogojev. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne in jih organizator ne bo upošteval pri izboru.

9. člen (Varstvo osebnih podatkov)
(1) Z izpolnjenim spletnim obrazcem, kot je to določeno v prvem odstavku 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji ter se z njimi izrecno strinja.

(2) S prijavo sodelujoči podaja izrecno privolitev, da Organizator njegove osebne podatke obdeluje in jih posreduje Družbi ter podizvajalcem Akcije za namen izvajanja Akcije (ime, priimek, naslov, e-pošta, davčna številka).

(3) Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabil izključno za namen te Akcije in da bodo osebne podatke, zbrane v okviru tega dogodka, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen povezanim osebam ali pogodbenim obdelovalcem.

(4) Sodelujoči je seznanjen, da lahko v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje in/ali izbris navedenih osebnih podatkov ter prekliče privolitev za uporabo osebnih podatkov z zahtevo poslano na naslov: info@gripworld.si, zadeva: IZBRIS OSEBNIH PODATKOV.

10. člen (Dodatne informacije)
(1) Predmetne splošne pogoje je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

(3) Organizator ima pravico spremeniti obliko, trajanje, termine ali odpovedati nagradno igro. Morebitne spremembe bodo javno objavljeni na spletni strani www.gripworld.si.

Continental Adria pnevmatike d.o.o.
Maribor, 8. 5. 2024